Wist-je-dat-van-je-auto

WJDVJA 2: Benzine

Maandelijks brengen wij jullie graag op de hoogte van de verschillende mogelijkheden die onze Ford modellen te bieden hebben.

In vrijwel elke auto staat op het dashboard bij de brandstofmeter een pijltje. Hierdoor kun je zien aan welke kant je tankdop zit. Nooit meer de verkeerde kant bij de pomp kiezen. Nooit meer in de regen staan en de slang over je auto heen trekken. Handige uitvinding in 1986 van Ford-medewerker Jim Moylen.

We merken de laatste tijd trouwens, dat er over benzine wel eens wat verwarring is bij onze klanten. Wat is nu E10 of E5? Is dat hetzelfde als Euro 98 en Euro 95? Kan ik met mijn auto E10 tanken? We proberen hier kort uit te leggen wat de verschillen zijn.

E10 is een mengsel van 90% fossiele brandstof en maximaal 10% bio-ethanol. Bij E5 is dat maximaal 5%. Bio-ethanol wordt gemaakt van bijvoorbeeld suiker of mais en is, zoals dat heet, ‘hernieuwbaar’.  Voordeel is, dat er dus minder fossiele brandstof nodig is en dat is beter voor het milieu. Bovendien wordt hierdoor de CO2-uitstoot verlaagd. Nadeel is, dat ethanol agressiever is voor metaal en kunststof en dat bijvoorbeeld motor, slangen en pakkingen sneller kunnen worden aangetast. Dit kan voor oudere auto’s een probleem zijn.

Voor Ford geldt, dat alle Fords van ná 1992 op E10 en E5 kunnen rijden met uitzondering van de SCi-motor, die tussen 2002 en 2007 in sommige Ford Mondeo’s heeft gezeten. Als u zeker wilt weten of uw auto geschikt is, kunt u het checken op: e10check.nl

De cijfers in Euro 95 en 98 hebben te maken met het octaangetal (RON) van de benzine en dat is iets heel anders. Simpel gezegd komt het erop neer, dat om een motor goed te laten draaien, je de brandstof op exact het juiste moment wilt laten ontbranden. Hoe hoger het octaangetal, hoe beter dat lukt. Er is dan minder kans op zogenaamde ‘spontane zelfontbranding’. Als dat gebeurt, gaat de motor onregelmatig lopen. Dat heet ‘pingelen’ en is slecht voor de motor.

E5/E10 en Euro 95/98 zijn dus heel verschillende dingen. Tegenwoordig staat aan de binnenkant van de tankdop vaak vermeld welke brandstof je kunt tanken. Op de foto kun je bijvoorbeeld zien dat je met deze auto Euro 95 kunt tanken, zowel in de E10- als in de E5-variant.

Er valt nog veel meer te vertellen over benzine, maar dan wordt dit wel een heel lange en technisch ingewikkelde tekst. Kom echter gerust eens langs of mail als je meer wilt weten.